Ohjelmistosuunnittelu

Ohjelmistosuunnittelu on kriittinen osa nykyaikaista ohjelmistokehitystä, sillä maailma on jo valmiiksi täynnä huonosti suunniteltuja, keskeneräisiä ja epäloogisesti toimivia ohjelmistoja. Huolellisen suunnittelun avulla varmistutaan siitä, että uusi ohjelmisto vastaa täydellisesti loppukäyttäjien tarpeita.

Varaa alkukartoitus
Varaa alkukartoitus

Mitä ohjelmistosuunnittelu on?

Ohjelmistosuunnittelu on ohjelmistokehityksen osa-alue, jossa määritellään mitä ohjelmiston tulisi tehdä ja miten sen tulisi se tehdä, jotta tarkoitusperä vastaa sekä käyttäjien että liiketoiminnan tarpeita. Ohjelmistosuunnittelun varsinaisia osa-alueita ovat vaatimusmäärittely, arkkitehtuurisuunnittelu ja teknologiakartoitukset. Tavallaan myös koodaus, testaus, dokumentointi, ylläpito, projektinhallinta, asiakasviestintä ja turvallisuussuunnittelu voidaan laskea ohjelmistosuunnittelun osa-alueiksi.

Käytettävyyssuunnittelu on puolestaan oma erillinen osa-alueensa, sillä se sijoittuu käyttöliittymäsuunnittelun alle. Samoin palvelumallien ja palveluskonseptin suunnittelu, joka puolestaan menee palvelumuotoilun alle.

Vaatimus­määrittely

Ohjelmistokehityksen tai ohjelmistoprojektin ostaminen on äärimmäisen vaikeaa, koska suurimmalla osalla ostajista ei ole riittävää teknistä ymmärrystä aihepiiristä. Vaatimusmäärittely on ohjelmistoasiantuntijan laatima dokumentti, joka määrittelee tulevan projektin toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset.

Arkkitehtuuri­suunnittelu

Arkkitehtuurisuunnittelussa määritellään ohjelmiston yleinen arkkitehtuuri, kuten ohjelman rakenne, modulaarisuus, käytettävät algoritmit, tietorakenteet sekä muut komponentit. Arkkitehtuurisuunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että ohjelman rakenne on selkeä, ylläpidettävä ja laajennettavissa tarpeen mukaan.

Teknologia­kartoitus

Nimensä mukaisesti, teknologiakartoituksen tavoitteena on vertailun avulla selvittää, mitkä ovat ne teknologiat, jotka parhaiten vastaavat tulevan ohjelmiston vaatimuksia. Teknologiakartoitus voi sisältää muun muassa ohjelmointikielet, tietokannat, kehitystyökalut, verkkoteknologiat ja pilvipalvelut joita tulevassa ohjelmistossa on mahdollista hyödyntää.

Varaa alkukartoitus ohjelmistoasiantuntijaltamme


IT-konsultointi ja sen ostaminen voi olla haastavaa ilman opasta

Tutustu ostajan oppaaseen

Ohjelmistokehityksen ostaminen on äärimmäisen haastava tehtävä ja usein lopputuote myös poikkeaa hyvinkin paljon siitä, miltä se alkuperäisessä suunnitelmassa näytti. Ostamisen helpottamiseksi päätimmekin rakentaa pikaoppaan ohjelmistokehityksen ostamisen tueksi.

Tutustu oppaaseen

Miksi ostaa ohjelmistosuunnittelu palveluna?

Globaali, eksponentiaalisesti kiihtyvä digitalisaatio on ajanut maailman siihen tilanteeseen, että kokeneista ohjelmistokehittäjistä on jatkuva pula. Tästä johtuen, ohjelmistosuunnittelun ostaminen palveluna voi olla hyvä ajatus sekä taloudellisesta että laadullisesta näkökulmasta. Ostamalla ohjelmistosuunnittelua ulkoiselta kumppanilta, etujasi ovat mm. seuraavat:

 1. Asiantuntijuus
  1. Ohjelmistosuunnittelun palveluntarjoajalla on usein enemmän asiantuntemusta ja kokemusta ohjelmistosuunnittelusta kuin organisaatiolla itsellään.
  2. Palveluntarjoaja tarjoaa ulkopuolisen näkemyksen, joka auttaa tunnistamaan ohjelmiston vaatimukset ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita.
  3. Ohjelmistosuunnittelun palveluntarjoajalla on kokemusta useilta eri toimialoilta ja sitä kautta laajempi tietämys eri ohjelmistokehityksen teknologioista ja menetelmistä kuin organisaatiolla itsellään.
  4. Palveluntarjoaja osaa todennäköisemmin valita sellaiset teknologiat ja työkalut, jotka parhaiten vastaavat ohjelmiston vaatimuksia.
  5. Ulkoinen palveluntarjoaja voi kokemuksensa pohjalta auttaa riskien tunnistamisessa ja tarjota erilaisia ratkaisuja niiden välttämiseksi.
 2. Kustannussäästöt
  1. Ulkopuolinen palveluntarjoaja on todennäköisesti nopeampi ja tehokkaampi vs. organisaation sisäinen toiminta.
  2. Palveluntarjoaja voi tarjota skaalautuvan hinnoittelumallin, joka perustuu tarpeen mukaan ostettaviin palvelupaketteihin.
  3. Palveluntarjoajasta pääsee tarvittaessa nopeasti eroon
 3. Omien resurssien säästö
  1. Ohjelmistosuunnitteluun liittyy paljon työtä ja resursseja, ja palveluntarjoaja voi vapauttaa organisaation resursseja muille tärkeille tehtäville.
  2. Palveluntarjoaja voi myös tarjota nopeamman kehitysajan, jolloin organisaatio voi saada ohjelmiston käyttöön nopeammin.
 4. Joustavuus:
  1. Ohjelmistosuunnittelun palveluntarjoaja voi tarjota joustavuutta organisaatiolle, koska palvelua voidaan ostaa tarpeen mukaan.
  2. Organisaatio voi ostaa palvelua vain silloin, kun sitä tarvitaan, ja välttyä ylläpitämästä omaa suunnittelutiimiä.
 5. Parempi laatu
  1. Ohjelmistosuunnittelun palveluntarjoaja voi tarjota parempaa laatua, koska heillä on usein käytössään parempia työkaluja ja menetelmiä.
  2. Lisäksi palveluntarjoaja voi toteuttaa laajemman testauksen ja validoinnin, joka varmistaa ohjelmiston toimivuuden ja luotettavuuden.
  3. On todennäköistä, että palveluntarjoaja seuraa markkinoita ja on paremmin perillä ajantasaisimmista teknologioista, menetelmistä, vaatimuksista ja trendeistä