Duty x Devolution

Ideasta käytäntöön

Taustaa

Duty on Devolution Oy:n kehittämä alustapalvelu, joka yhdistää lisätuloja kaipaavat sekä töitä tarjoavat tahot toisiinsa. Duty toimii siis hyvin samalla tavalla kuin AirBnB, joka yhdistää asuntojen tarjoajat niitä tarvitseviin henkilöihin.

Saimme inspiraation ja aloitimme Dutyn suunnittelun keväällä 2022, kun huomasimme, että Suomen markkinalta puuttui vielä palvelu, joka vastaisi täydellisesti laajan kohderyhmän tarvetta. Reilua vuotta myöhemmin, heinäkuussa 2023 Duty julkaistiin Suomen markkinoille ja nyt se on ladattavissa App Storesta sekä Google Playstä.

Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi, että minkälaisia osa-alueita projekti on tähän mennessä pitänyt sisällään. Vaikka alla oleva prosessi onkin vaiheistettu, on hyvä pitää mielessä, että sovellusprojektit etenevät vain harvoin lineaarisesti ja vaihe kerrallaan eteenpäin. Näin ei ollut myöskään Dutyn tapauksessa vaan eri vaiheita työstettiin monessa vaiheessa samanaikaisesti eteenpäin.

Vaihe 1: Idean työstäminen

Kun idea Dutystä oli syntynyt niin pienen sulattelun jälkeen päätimme ottaa toteutuksen työn alle. Ihan ensimmäiseksi otimme työn alle kilpailija-analyysin, jossa tutustuimme tarkkaan sekä kansainvälisiin että kotimarkkinoilla toimiviin samankaltaisiin alustapalveluihin. Tutkimme kilpailijoita tarkkaan ja listasimme asioita jotka toimivat meidän mielestämme hyvin sekä asioita joita halusimme tehdä toisella tavalla. Samalla kertaa saimme koottua karkeaa listaa erilaisista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista joita halusimme tuoda

Koska kilpailija-analyysi tarjosi loistavan lähtökohdan ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien määrittelyyn, joten työ jatkui niiden parissa. Tässä vaiheessa on hyvä todeta, että digitaalinen palvelu ei ole koskaan valmis vaan kehitystä tapahtuu jatkuvasti, myös sovelluksen julkaisun jälkeen. Olennaista onkin se, että sovelluksen arkkitehtuuri suunnitellaan niin hyvin, että uusien toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien lisääminen hoituu vaivattomasti aina, kun niille löydetään selkeä käytännön tarve. Esimerkiksi beta-testauksen tai asiakaspalautteiden pohjalta.

Seuraavana vuorossa oli muutamia palvelumuotoiluun keskittyviä työpajoja, jossa tarkasteltiin sitä, minkälaisia tarpeita, käyttäytymismalleja ja haasteita Dutyn potentiaalisilla asiakkailla voisi olla. Keskityimme erityisesti potentiaalisten asiakkaiden palvelukokemuksen suunnitteluun, Dutyn jokaisen kosketuspisteen ja vuorovaikutuksen osalta. Ideaa voi kuitenkin palvelumuotoilla ainoastaan rajoitetun määrän ja samaan tapaan kuin sovelluskehitys, palvelumuotoilu jatkuu koko tuotteen / palvelun elinkaaren ajan. Erityisesti sen jälkeen, kun tuotteen kanssa on menty julki ja on mahdollista kerätä oikeaa käyttäjäpalautetta.

Ensimmäisen vaiheen viimeisenä osana oli tekninen määrittely, eli yksityiskohtainen suunnittelu siitä, kuinka Duty tultaisiin toteuttamaan teknisellä tasolla. Tässä vaiheessa määriteltiin siis arkkitehtuuri, komponentit, rajapinnat, tietokannat sekä muut tekniset ominaisuudet.

Vaihe 2: Brändityö

Brändi ei ole pelkkä logo tai nimi. Se kattaa koko yrityksen. Brändi on yrityksen tuotteet, palvelut ja maine sen asiakkaiden, työntekijöiden sekä muun yleisön mielissä. Se on se tunne- ja psykologinen yhteys, jonka ihmiset luovat yritykseesi. Brändi edustaa yrityksesi arvoja, persoonallisuutta, lupauksia ja niitä ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka erottavat sinut kilpailijoista.

Duty on tarkkaan mietitty brändi.

Yllä olevan vuoksi, halusimme alusta asti, että Dutyn brändi eroaa potentiaalisista kilpailijoista. Sen tuli olla selvästi tunnistettavissa ja herättää luottamusta sekä uskottavuutta käyttäjien silmissä.

Ensimmäinen osa-alue brändityössämme oli sopivan nimen valitseminen. Halusimme nimen, joka on selkeä, muistettava sekä sellainen joka on helposti yhdistettävissä siihen palveluun, mitä olimme tekemässä. Lopulta nimeksi muodostui Duty, koska se ei symboloinut pelkkää työtä vaan jotain syvempää – velvollisuutta.

Kun nimi saatiin valittua, vuorossa oli muun visuaalisen- sekä viestinnällisen kokonaisuuden rakentaminen nimen ympärille. Tässä vaiheessa päätimme, että suunnittelutiimiin tarvitaan mukaan ulkopuolinen Art Director.

Sopivan yhteistyökumppanin löydyttyä, visuaalista ja viestinnällistä kokonaisuutta työstettiin aktiivisesti eteenpäin parin kuukauden ajan. Nykyinen brändi ei ole kuitenkaan kiveen hakattu kokonaisuus – se on jatkuva prosessi. Vaikka Duty on jo julkaistu, sen brändityö on vasta elämänsä alkupäässä.

Vaihe 3: Käyttöliittymäsuunnittelu

Brändin jälkeen työvuorossa oli sovelluksen sekä sen web-version käyttöliittymän suunnittelu. Tämä toteutettiin tietysti vaiheiden 1 & 2 lopputulosten pohjalta.

Käyttöliittymäsuunnittelu on osa-alue, jota voi halutessaan viilata maailman tappiin asti. Tässä vaiheessa kannattaakin olla äärimmäisen tarkkana, jotta budjetti ei pauku räikeästi yli.

Meidän ajatuksemme oli alusta asti se, että pyrimme hyödyntämään olemassa olevien alustapalveluiden (Wolt, ÜBER, jne.) komponentteja niin paljon kuin mahdollista. Näitä on kuitenkin hinkattu jo tuhansien tuntien edestä, joten miksi keksiä pyörää uudelleen?

Lopulta päädyimme tekemään näkymät n. 30 tärkeimmälle käyttötapaukselle (sisältäen sekä web- että sovelluksen käyttöliittymän). Myös tässä vaiheessa meillä oli apuna ulkopuolinen suunnitteja.

Samalla tavoin, kun brändin kanssa, käyttöliittymän suunnittelu on jatkuvaa työtä ja tässä vaiheessa ollaan vielä kaukana maalista.

Vaihe 4: Tekninen toteutus

Tekninen toteutus on usein yksi sovellusprojektien kalleimmista osa-alueista, sillä toimivan kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen vaatii monipuolista senioritason koodiosaamista. Meidän kannaltamme hyvä uutinen oli tietysti se, että tämä on Devolutionin ydinosaamista.

Pääkehittäjämme Mikko on todella taitava sekä monipuolinen ohjelmistoalan ammattilainen, joka osaa purkaa minkä tahansa monimutkaisen kokonaisuuden pienempiin ja helposti lähestyttäviin palasiin. Mikko toimikin projektissa sekä teknisenä arkkitehtinä että -projektipäällikkönä.

Ominaisuudet, toiminnallisuudet sekä käyttöliittymä toteutettiin Mikon johtaman, neljän sovelluskehittäjän tiimin avulla..

Toteutuksessa itsessään pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman nykyaikaisia teknologioita sekä ohjelmointikieliä, jotta sovellus saatiin toimimaan sekä IOS- että Android-laitteilla.

Vaihe 5: Testaus

Erilaiset testit ja testaaminen ovat hyvin syvällä Devolutionin DNA:ssa eikä Dutyn kehittäminen ole tehnyt tähän poikkeusta. Meillä on itseasiassa periaate, että ominaisuutta ei ole olemassa mikäli sille ei ole kirjoitettu testiä.

Kaikkinensa, viimeisen 16-kuukauden aikana olemme toteuttaneet koko liudan erilaisia testejä erilaisiin tarkoituksiin. Mukana on ollut mm. seuraavaan tyyppistä tekemistä:

  • Yksikkötestausta
  • Integraatiostestausta
  • Toiminnallista testausta
  • Suorituskykytestausta
  • Käytettävyys- ja käyttöliittymätestausta
  • Regressiotestejä
  • Turvallisuustestausta
  • Sekä hyvin monipuolista automatisoitua testausta

Erilaisten testausmenetelmien avulla varmistetaan se, että sovellus on laadukas, toimiva ja luotettava.

Loppusanat

Kuten alussa sekä kirjoituksen keskivaiheilla todettiin, digitaalinen palvelu ei ole koskaan valmis. Tavoitteemme on se, että jokaisena päivänä ymmärtäisimme asiakkaidemme tarpeita hieman paremmin. Palvelun käyttäjien seuraaminen sekä suorat asiakaspalautteet auttavat meitä muotoilemaan Dutyä niin, että se tuottaa arvoa sekä asiakkaille että omalle liiketoiminnalleen.

Dutyn tarina itsenäisenä sovelluksena on vasta hyvin alkuvaiheessa, mutta jo tässä vaiheessa se toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että minkälaisia kokonaisuuksia Devolutionin kanssa on mahdollista toteuttaa.

Mikäli siis kaipaat palloseinää ideallesi, apua konseptointiin taikka projektin tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen – älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

P. S.

Julkaisun jälkeen, tekemiseen on tullut isosti mukaan myös sovelluksen markkinointi, mutta kerrotaan siitä myöhemmin lisää kokonaan omassa postauksessaan.