Mitä on DevOps? Perusperiaatteet 1 minuutissa

DevOps on yhä suositumpi käytäntö modernissa ohjelmistokehityksessä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeä? Lyhyesti sanottuna, DevOpsin tarkoituksena on parantaa ohjelmistokehityksen tehokkuutta ja nopeutta, vähentää virheitä ja parantaa tuotteen laadunhallintaa.

Tässä artikkelissa puramme devopsin perusperiaatteet 5 erilliseen osa-alueeseen, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten DevOps voi auttaa organisaatiotasi saavuttamaan parempia tuloksia.

Ketterä kehitys

DevOps on ketterän ohjelmistokehityksen lähestymistapa, joka yhdistää ohjelmistokehityksen ja IT-toiminnan. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehitysprosessi on jaettu pienempiin osiin, joita kehitetään ja julkaistaan nopeasti. Ketterä kehitys mahdollistaa nopeamman reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin ja helpottaa uusien ominaisuuksien integrointia tuotteeseen.

Jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen (CI/CD) periaate

DevOpsin toinen periaate on jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen (CI/CD) periaate. CI/CD tarkoittaa sitä, että kehitystyön aikana tehdyt muutokset integroidaan jatkuvasti yhteen kokonaisuuteen ja testataan automaattisesti.

Kun testaus on valmis, uudet ominaisuudet voidaan julkaista heti tuotantoon. On sanomattakin selvää, että tämä sekä nopeuttaa prosesseja että mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin.

CI/CD työkalujen avulla voidaan myös tehokkaasti seurata tuotteen suorituskykyä, joka mahdollistaa sen, että ongelmiin reagoidaan nopeasti. Tämä auttaa pitämään tuotteen korkean laadun ja vähentää virheiden mahdollisuutta. CI/CD periaatteita noudattamalla, kehitystiimi kykenee jatkuvasti parantamaan prosesseja, työtapoja sekä ohjelmistoa.

Yhteistyö tiimien välillä

DevOpsin kolmas keskeinen periaate on yhteistyö ja kommunikointi. Tavoitteena on yhdistää ohjelmistokehitys ja IT-toiminta yhdeksi tiimiksi, joka työskentelee yhdessä ja jakaa tietoa avoimesti. Tämä tarkoittaa, että DevOps-tiimiin kuuluvat kehittäjät, testaajat ja IT-asiantuntijat työskentelevät yhdessä tuotteen kehittämiseksi ja julkaisemiseksi.

Ketterä kehitys ja CI/CD eivät onnistu ilman tiimityötä. DevOps-käytäntöjen avulla kehitystiimit ja ylläpitotiimit voivat työskennellä yhdessä ja saada nopeasti palautetta toistensa työstä.

Automatisointi

DevOpsin neljäs periaate on automatisointi. Automatisointi tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehitykseen liittyvät tehtävät, kuten testaus ja julkaisu, on automatisoitu. Tämä vähentää inhimillisiä virheitä ja nopeuttaa kehitystyötä.

Tietoturva

DevOpsin viimeinen periaate on tietoturva. Tietoturva on tärkeä osa kaikkea ohjelmistokehitystä, ja devopsissa se on sisäänrakennettu kaikkiin prosesseihin. DevOps-käytännöt varmistavat, että tietoturva on huomioitu koko kehitysprosessin ajan ja että jokainen uusi ominaisuus on turvallinen käyttää.

DevOpsin perusperiaatteet ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat nopeamman, tehokkaamman ja turvallisemman ohjelmistokehityksen.

No, mitä on DevOps? Lyhyt yhteenveto loppuun:

Tämän artikkelin tarkoituksena oli vastata 1-minuutissa kysymykseen “mitä on devops”, joten toivottavasti sinulle syntyi ainakin hieman parempi käsitys aiheesta. Mikäli sinulta kysytään tulevaisuudessa sama kysymys, voit vastata siihen esim. näin:

“DevOpsin keskeiset periaatteet ovat yhteistyö ja kommunikointi, automaatio, jatkuvat toimitukset ja julkaisut, monitorointi ja raportointi sekä jatkuva parantaminen. Nämä periaatteet auttavat organisaatioita saavuttamaan parempia tuloksia lyhyemmässä ajassa, vähentämään virheitä ja parantamaan tuotteen laadunhallintaa.”

Devolutionilla DevOps on integroitu mukaan kaikkeen tekemiseemme.