R Mokki x Devolution

Liiketoiminnan kehittämistä teknologian ja integraatioiden avulla

Taustaa: 

R Mokki Oy on Suomen johtavia rakennus- ja kalustehelojen tukkukauppiaita, joka on toiminut alalla useiden vuosikymmenten ajan. 

Toimiala tunnetaan perinteisenä, mutta nykyteknologian asteittainen esiinmarssi alkaa uudistamaan vakiintuneita toimintamalleja hiljalleen myös tällä alalla.

R Mokki pyrkii olemaan tämän muutoksen kärjessä, tarjoten asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen parhaan mahdollisen palvelun.

Lähtötilanne: 

Modernin teknologian tavoite on tehostaa yrityksen prosesseja, minimoiden manuaalinen työ. 

Monilla toimijoilla on kuitenkin varsin rajoitettu sisäinen osaaminen nykyaikaisen teknologian suhteen. 

Devolution Oy onkin toimut R Mokin strategisena kumppanina, auttaen asiakastaan kartoittamaan ja suunnittelemaan, kuinka liiketoimintaa voi kehittää teknologian avulla.

Ratkaisu: 

Yhteistyön alkuvaiheessa Devolution toteutti nykytilanteen analyysin, jossa tarkasteltiin, miten nykyiset järjestelmät tukevat R Mokin liiketoimintaa. Analyysissä korostettiin selkeimpiä puutteita ja kehityskohteita, sekä listattiin keinoja tilanteen parantamiseksi. Lisäksi suoritettiin teknologiakartoitus, jossa vertailtiin erilaisia ratkaisuja niiden sopivuuden mukaan.

Keskeisiä kehityskohteita olivat taktiset integraatiot sekä sisäisten että asiakkaiden käyttämien järjestelmien välillä, sekä uuden, nykyaikaisemman verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. 

Analyysin pohjalta, Devolution on toteuttanut muun muassa Hubspot CRM- ja Visma.net ERP-järjestelmien välisen integraation, ja muita integraatioita sekä osa-alueita on tarkoitus edistetää lähikuukausina.

Lopputulos

Integraatioiden avulla saadaan poistettua turhaa manuaalista työtä, joka tulee pitkässä juoksussa säästämään useita henkilötyövuosia. Samaan aikaan, henkilöstön vapautunut aika saadaan ohjattua tuottavampaan toimintaan, jolla saadaan aikaan uutta liikevaihto.

Muiden työstössä olevien osa-alueiden avulla:

  • Vähennetään turhaa manuaalista työtä entisestään
  • Parannetaan asiakkaiden ostokokemusta
  • Helpotetaan ja automatisoidaan tilauksien tekemistä
  • Toteutetaan pitkän tähtäimen liiketoiminnallista kehittämistä