Sandvik x Devolution

Testausta ja tehostamista

Taustaa

Sandvik Ab on ruotsalainen, vuonna 1862 perustettu ja pitkän historian omaava metalli- ja kaivosalan konserni. Yritys toimii nykyisellään maailmanlaajuisesti ja työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Sandvik Mining and Construction Oy on tehnyt yhteistyötä Devolutionin kanssa vuodesta 2020 alkaen.

Lähtötilanne

Aloittaessamme työskentelyn Sandvikin kanssa, heillä oli vasta otettuna käyttöön uusi react-native tabletti, joka oli korvannut vanhan käytössä olevan Windows-pohjaisen työkalun. 

Uudessa työkalussa suuri osa testauksesta jouduttiin tekemään vielä manuaalisesti – erityisesti regressiotestauksen osalta. Tämä tarkoitti tietysti sitä, että arvokasta kehitystyötä ja -aikaa jouduttiin käyttämään sellaisiin toimenpiteisiin jotka voisi hoitaa ohjelmallisesti.

Sandvikin ja Devolutionin yhteistyön tavoitteena olikin se, että uuden tabletin testaus saadaan kokonaan automatisoitua. Lisäksi, olennaista oli myös se, että kokonaisuus saadaan liitettyä jo olemassa olevaan testiautomaatioympäristöön.

Lähtötilanne oli meille hyvinkin selkeä, koska asiantuntijamme olivat olleet jo aiemmin mukana koko järjestelmän testiympäristön luomisessa.

Ratkaisu

Autoimme Sandvikia rakentamaan kaivosalalle spesifin ohjelmistokokonaisuuden testaus ympäristön. Lopputuloksena syntyi Appium RobotFramework -järjestelmä, joka testaa uuden tablet-ohjelman keskeiset ominaisuudet automaattisesti Android-, IOS- ja Windows-ympäristöissä. 

Toimiakseen oikein, toteutus vaati integraation olemassa olevaan Jenkins -RobotFramework-Ansible -testiympäristöön. Testiympäristössä applikaation keskeisimmille ominaisuuksille luotiin omat testitapauksest, jotka toimivat moitteettaa sekä uusilla että vanhoilla applikaatioilla.

Projektin toteutuksessa käytettiin mm. seuraavia ohjelmointikieliä:

 • Appium
 • Robot Framework
 • React-Native
 • Ansible
 • Windows Server
 • Linux
 • Docker
 • vSphere

Hyödyt Sandvikille:

 • Automatisoitu regressiotestaaminen
 • Toimiva tukipalvelu testiympäristön ylläpidolle
 • Tuhansia säästettyjä työtunteja ja sitä kautta myös merkittävä rahallinen säästö